Doučování anglického a českého jazyka

by - srpna 19, 2020

Ne každý si ke studiu jazyků vybuduje kladný vztah - žák může mít problém s pravopisem či gramatikou, pravidla mu nemusejí být jasná a učitelův výklad pak ve škole nestíhá pochopit. Následkem toho má strach při hodinách promluvit, neboť nechce udělat chybu. Každý však děláme chyby. Bez rozdílu. Chybami se člověk přece učí! 

Občas ale výuka ve škole opravdu nestačí - a to ne proto, že by byla nekvalitní, ale proto, že žák potřebuje nad látkou strávit více času, aby si ji správně vštípil do paměti. Od toho je tu doučování. 

Nabízím doučování anglického a českého jazyka pro žáky druhého stupně ZŠ a středních škol, které probíhá prostřednictvím Skype videohovorů - tudíž si nemusíte dělat starosti s dojížděním a vše zvládnete z pohodlí domova. Výuku přizpůsobuji potřebám žáka - každý jsme jiní a každému vyhovuje něco jiného. Vše je o domluvě. Proces učení má být příjemný.

Doučování anglického jazyka

  • konverzace, správná výslovnost
  • pravopis a gramatika
  • rozšíření slovní zásoby
  • příprava k maturitě (didaktické testy, sloh, maturitní otázky, správný ústní projev)
cena: 250 Kč/45-60 minut

Doučování českého jazyka

  • pravopis, gramatika (interpunkce, i/y, mě/mně, s/z, malá a velká písmena,..)
  • psaní slohových prací
  • diktáty
  • literární rozbory textů, tropy, figury
  • příprava ke zkouškám na SŠ
  • příprava k maturitě (didaktické testy, sloh, ústní zkouška - jak si udělat správný rozbor literárního díla)
cena: 250 Kč/45-60 minut

V případě zájmu o domluvení lekcí mne kontaktujte e-mailem.

 holkakudrnata.cz@gmail.com


You May Also Like

0 milých komentářů

Vaše zpětná vazba mi pomáhá růst. ♥

Copyright © Barbora Voříšková 2020